تماس با ما
افزودن به علاقمندیها
RSS

 

   ?????????? instagram   lenzor ?????:????? ?????? ???

Register

???? ???????

????? ?? ????? ???? ?? ???????? ?????? ? ?? ???? ??? ????? ???????? ??? ????. ??? ????????? ? ???? ??????? ???? ????? ??????? ???? ??? ? ?? ?????? ??? ??? ???? ?????? ????. ????? ??? ?? ???? ??? ???? ?? ????? ???? ????? ????.Mohammad Reza Yahyaei biography چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
يكشنبه ، 4 مهر 1395 ، 09:08

 ????????? ????? ??????? ?????? ?? ???? ???????

 

" In the name of god who be or not to be , all of him "

 ketabkhane11s.jpg - 65.91 Kb

A brief  of « Mohammad Reza Yahyaei » biography

 

  He was born in a Muslim and Shitte (shia) family at 5 morning in 1347/10/11 (A.H.S) , coincides with 1/1/1969 th in Tehran . His education Was completed in the field of Electronic in 1985 . he went to the sacred military service in 1986 . he began his activeties in Martial Arts in 1977 and others fields as Religion , Misticism , MetaPhysics , Traditional Medicine , Psychological Sciences in 1987. he invented a medical system ” accpuncture without needle ” with a new thesis ( pain = accumulate electrical charges in a body point ) in 1991 .

 

  Attention to his experience and knowledge , especially in one  of his intuition, has received command that should establish assembly for progress of thoughtfull and intellectual mind in 1992 . After that transferred him lot of knowledge , then he gathered all of sciences which a muslim and religious person should know to be closer to God and introduced his new thesis . there are several inventions , discoveries , Thesises , educational books in different fields has registered by him .

 

  He recorded several certificate as Martial Arts , Traditional Medicine , Mental Science ,MetaPhysics , Technology and etc . he established ” International Society of Iranian Elects ” in four stages as follows :

1- Comprehensive Martial Arts and MetaPhysic

2- Comprehensive Yoga

3- Comprehensive Mental Sciences

4- Comprehensie Traditional Medicine

  The lessons of courses have been classified scientific . At the end, the student to achieve the international certification after obtaining knowledge , experience and pass an examination .

   Duration of academic ” International Society of Iranian Elects” is in four stages of 17 years and the number of educational books , pamphlets to teach students is 7000 Vol .

Process of certifications are as follow :

 

1- Diploma              = white dress – 4 months

2- Associate degree = yellow dress – 7 months

3- BS                      = blue dress – 1 years

4- M . S                  = pink dress – 2 years

5- PHD                   = violet dress  –  4 years

6- Postdoctoral        = orange dress – 2 years

7- Professor            =  red dress – 4 years

8- Above Professor = green dess – 2 years

9- Founder             =  golden dress – Supreme Master

 

  Currently , many student in specialized fields : Electronic , Mechanic , Chemistry , Medicine ,Surgery , Anestehesia , Religion, Hadith , Technology , Sport , Martial , Medical , Psychology , Parapshychology , and … are serving to people in the way of God omnipotent .

                                                                        

  It should be mentioned that ”International Society of Iranian Elects” is privet and certification issued,only the side personally identifiable . This “ Insitute ” is not in any way possible , under cover of any  private and public agencies . unfortunately ever the “ Insitute ” has not registered because of extent of work in iran . I hope one day , this divinity work be known and completely legal and offical registrated , essay of God .

 

   Meanwhile , the training Materials and Institute Statute , will change for student and professors level institute every 5 years . There isn’t exist no technical , scientific limitation  in institute .

 

  Also to be away from the chaos and false claims and baseless jobber people every year once should certificates be renewed or replaced otherwise , is no sufficient .

 

 Some of the works of Mohammad Reza Yahyaei is the following :


  A ) Books written :


1 - Full Encyclopedia seven main world medicine ( Volume I )       ( 5 volumes ) ( published 1995 and 1999 ) .


2 - Yoga in seven stages , from beginner to excellent ( published 1996 , 1997 and 2000 ) .


3 – Twenty - minute sleep therapy ( published 1997 and 2014) .


4 - mental powers ( mental tutorial - method study author )             ( published 1999 ) .


5 - Miracle power plants ( by their treatment plants , energy - methods to get energy from plants ) ( published 1999 ) .

 
6 - Massage therapy ( Yumeiho Therapy ) , ( ready to print ) .


7 - Divine source of light ( with God's plan ) , ( ready to print ) .


8 - Comprehensive Acupuncture , ( ready to print ) .

 

9 - Training Karate simple language " style : Shito Ryu " ( white belt : Kyu 10 and Kyu 9 ) ( Volume I ) - ( 12 volumes ) ( published 2006 ) .


10 - I Ching Comprehensive ( Book Testimonials – Auspice Letter and Chinese Wisdom ) ( ready to print ) .


11 – Comprehensive Wise Stories . Zen in the Martial Arts ( simple language Zen ) ( Comprehensive Zen ) , ( Volume I ) - ( 5 volumes ) (published 2014).


12 - In breach of Secrets ( influence ultra Sciences ) ( Volume I )  (published 2012).

13 - Application comprehensive Chafiyeh ( Koofiyeh ) ( Large handkerchief that the Arabs use a fillet ) ( ready to print ) .


14 - Comprehensive phlebotomy ( Cup ) (published 2014). 


15 - The comprehensive treatment of acupuncture without the needles with the electronic device (published 2011).

16 - Fourteen comprehensive discovered and witnesses ( ready to print ) .

 

17 - the comprehensive kidney stone treatment ( ready to print ) .


? Poster Massage Therapy training ( Yumeiho Therapy )                ( published 2000 ) [ hundred massage therapy technique , in the treatment of diseases ] .

? A comprehensive electronic acupuncture device. " Incompatible new findings promote " acupuncture without needles electronic device " . invented Master . (produced in 2012)

 

  B ) books on writing :

 
1 - Comprehensive Wise Stories. Zen in the Martial Arts ( simple language Zen )                           ( Comprehensive Zen ) ( Volume II ) ( 5 volumes ) .

 
2 - Full Encyclopedia seven main world medicine ( Volume II )     ( 5 volumes ) .

 
3 - Principles by means of the Fitness Park .


4 - Estekhareh comprehensive method ( Seeking to Good comprehensive method ) ( Estekhareh simple language ) .

 
5 - Marriage comprehensive ( marriage successful ) ( marriage to simple language ) .

 
6 - Main fan seventy Aikido ( comprehensive self – defense ) .

 
7 - Comprehensive Hakim ( Identifying diseases By Four branches elements and Sputums ) ( Four branches Tempered in the comprehensive wisdom ) .

 
8 - Energy Comprehensive treatment ( in simple language the comprehensive treatment of energy ) .


9 - Comprehensive medical hypnosis ( hypnosis therapy education comprehensive simplified ) .


10 - Personal magnetism comprehensive ( comprehensive health education Personal magnetism simple language ) .

 

11 - In breach of Secrets ( influence ultra Sciences ) ( Volume II ) 

 

 

  C ) the review of books and research :

 

1 - Powers superior UV Islam Religion ( Volume I ) .

 
2 - All the main world Exercise Game .

 
3 - Training all the weapons , martial in the world .

 
4 - Full Encyclopedia martial arts world ( five volumes ) .

 
5 - To break hard objects ( Bonkan ) .

 
6 - Education Nunchaku five stages ( Volume I ) .

 
7 - The secret short Handful .

 
8 - Breaking objects without physical contact .

 
9 - Travel to hyper matter ( Inventions twenty - first century ) .

 
10 - Wonders of the World Seven branches mental ( UV MetaPhysic Sciences ) ( Volume II ) .

 

11 - Massage therapy ( Chi Kong therapy ) .

 
12 - conventionalization useful to humans .

 
13 - Living in the world five component conditions ( mountains , desert , forest , coast and pole ) .

 

14 - Fitness and health training by exercises  " Chi Kong " and       " chi ai " .

 

15 – Essence of  Inside force ( to strengthen the internal force ) .

 16 - Full and comprehensive human ( divine forces to strengthen ).

 
17 - Education Astronomy simple language ( in simple language and navigation ) .

 
18 - Comprehensive Raml ( Comprehensive Futurism ) ( Raml in simple language ) .


19 - Comprehensive knowledge of numbers ( in simple language the comprehensive science of numbers ) .

 
20 - Comprehensive letters science ( comprehensive Words  science ) ( letters comprehensive science education simple language ) .

 
21 - Comprehensive Forty a day sit .


22 - Mohammad Reza Yahyaei  Biography .

                                 
? Education  Poster : comprehensive yoga Therapy movements (under review ) .

 
? Education  Poster : comprehensive prayer  ( under review ) .

 

? Education  Poster : Pulse survey in comprehensive Acupuncture ( under review ).

 

? Education  Poster : Face recognition  In comprehensive  Ayurveda ( under review ).

 

 

 

  * This compilation of all innovative And their author has new Thesis , which is unique . Course books available on newer investigate them is that their numbers still more than these books are mentioned .

 

  * Books and works of " Master Yahyaei " Review and extract knowledge each year are 5000 , it means , the integration of traditional knowledge ( old ) and are new . You can study a particular topic in the book , full of science - related field to get it .


   
" You ahead of New World are amazing and unknown , the journey into . Reading these books , to a journey within , a journey full of the unknown in the world is amazing , the trip to UV " .

 

 

 

?? ??? ???? ??????? ??????? ??? ????

???????? ?? ??? ??? ??

 

???? ???? ??? 16???? ????? ???? ?? ???? ???? ????? ?? ?? ??? ??? ????? ?? ??? ?????.

?????? ???????? ?????? 1397.06.23 

   ?????? ??????? 1397.06.12

???? ??????   1397.06.07

  ??? ????? ??????? 1397.06.03

 ???????? ????- ???? ???? ??? ???? 1397.04.19

 ???????? ???? (?????) - ???? ????? ???? ????????? ????? ?????? ??????? 1397.03.29

????? ???? ???? ????  1397.03.26

?????? ????? 1396.12.14

  ??? ???????? ????: ???? ???? ?? ???? ???? ??? ?????? 1396.11.16

??? ???????? ???? ?????? ??? ???????? ???‌???? 1396.10.05

????? ???? ??????? ????? ??? ?? 18 ?? 24. 1396.04.20

?? ???? ?? ???‌???? ?????? ???? ?????? ?????? ??????? ????/??/??

«??‌????»? ????????????‌???? (????/??/??).

????? ??? ????? ????

www.mry14mn.com

www.mry14mn.net

www.mry14mn.ir

 

???????? ????

  ????? ?????? , ???? ???? ??????? ? ??????????? ? ???????? ?????

??‌???? ????? ???? 

 

 ????  ???? ????? ????

???????? ???? ?????

«?????‌??? ???‌????: ????? 9 ???‌?????» ? «???? ?? ???? ???? ??? ??????»? ??? ?? ?

«??‌???? ????» ?? ????? ????.  ????? ??????...

 

 ?????????? instagram  ????? ?????????? ?????

  instagram@master_m.r.yahyaei

 

?????? ?????? - ??? ?????? - ??? ??? 1395.07.19 

?????? ?????? - ??? ?????? - ??? ???1395.07.19  

???????? ??????

 

????? ???? ? ????? ???? ????????? (?? ???? ?? ?? ????)  (?????? ?????). (1395/06/08).

????: ??? ???? ?????? ??????

?????‌???? ??‌??? ????? ????? ??????? ? ?????? ????? ???. ???? ????? ?? ???? ???? ?????? ????????.

Home ?????? ????????? ????? ?????? (????????) ?????? ?????

????? ??? ??????: ??????? ?? ????? ??? ????? ??? ?? ??? ???? (??? ? ????? ????) ???? ???.

??? ????? ????? ?????? ????? ?????? ? ??? ?????? ?????? ?????? ????? ????? ? ???? ?? ?????? «????? ?????? ? ?? ??? ??????» ?? ????. 

Copyright © 2019. استاد محمّدرضا یحیایی-علوم:روحی,ماوراءالطبيعه,متافيزيک,هنرهای رزمی,چی کنگ,يوگا,طب,عرفان,ذن,مدیتیشن,هیپنوتیزم- استاد محمد رضا یحیایی. Designed by yektaserver.net